Odpusty w roku Miłosierdzia w Archidiecezji Katowickiej

 

 

Dekret Metropolity Katowickiego  
     

  


 

Msza Święta bez ludu

 

Zdarzy się czasem sprawować Eucharystię bez ludu. Mamy tu na uwadze Mszę świętą, podczas której nie ma nikogo oprócz celebransa. Wolno ją celebrować tylko z powodu słusznej przyczyny. Tę formę celebruje się z opuszczeniem następujących elementów:
a) pozdrowienia na początku Mszy świętej, przed Ewangelią, prefacją i na zakończenie celebracji,
b) sformułowania: Tobie bracie... i ciebie bracie w akcie pokutnym,
c) aklamację: Chwała Tobie Chryste, po Ewangelii
d) można pominąć modlitwę powszechną,
e) formułę: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...,
f) Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Msza święta kończy się na modlitwie po Komunii, bez błogosławieństwa i bez aklamacji: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

 


 

Imię biskupów w Modlitwie eucharystycznej

 

Zgodnie z obowiązującym prawem  w Modlitwie eucharystycznej należy wymieniać imię biskupa diecezjalnego i można biskupa pomocniczego (jeśli jest jeden). Jeśli jest ich więcej nie wymienia się ich imion…Czyli powinno być tak: „za naszego biskupa Wiktora i jego biskupów pomocniczych”. W każdej modlitwie eucharystycznej należy te formuły odpowiednio dostosować biorąc pod uwagę prawidła gramatyki. W Mszale rzymskim dla diecezji polskich  przed Pierwszą modlitwą eucharystyczną przypomniano, jak wymienia się imię biskupa. Nigdzie nie ma wzmianki, by mówić „za obecnego tu biskupa N.” W Modlitwie eucharystycznej nie wymienia się imion biskupów seniorów (por. OWMR 149). Nie zmienia się też formy „naszym Biskupem” na Arcybiskupem.