KOMUNIKAT w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej

KOMUNIKAT 

w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej

 

 

 

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie do pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej podaję poniższe wyjaśnienia Komisji ds. Liturgii i Dyscypliny Sakramentów KEP: 

  1. Dnia 31 grudnia 1995 r. papież Jan Paweł II wprowadził do Litanii loretańskiej nowe wezwanie: Regina Familiae (Królowo rodziny). W tłumaczeniu na język polski zostało podane: Królowo rodzin. Ta wersja została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w Liturgii godzin, tom I, Pallottinum 2006, s. 1381 i jest obowiązująca w Polsce.
  2. Dwa wyrazy stanowiące tytuł Matka Miłosierdzia, stosowany do dnia liturgicznego (16 listopada) lub w odniesieniu do ostrobramskiego obrazu w Wilnie, pisze się dużą literą. Natomiast wezwanie wprowadzone dla Polski (8 listopada 2014 r.) do Litanii loretańskiej (po Matko łaski Bożej) Matko miłosierdzia zapisuje się drugi człon małą literą, ponieważ określa on przymiot Matki Bożej, a nie tytuł.

 

 


 

Msza Święta bez ludu

 

Zdarzy się czasem sprawować Eucharystię bez ludu. Mamy tu na uwadze Mszę świętą, podczas której nie ma nikogo oprócz celebransa. Wolno ją celebrować tylko z powodu słusznej przyczyny. Tę formę celebruje się z opuszczeniem następujących elementów:
a) pozdrowienia na początku Mszy świętej, przed Ewangelią, prefacją i na zakończenie celebracji,
b) sformułowania: Tobie bracie... i ciebie bracie w akcie pokutnym,
c) aklamację: Chwała Tobie Chryste, po Ewangelii
d) można pominąć modlitwę powszechną,
e) formułę: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...,
f) Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Msza święta kończy się na modlitwie po Komunii, bez błogosławieństwa i bez aklamacji: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

 


 

Modlitwa ministrantów

 

Drodzy Opiekunowie Wspólnot Ministranckich…

...polecam wprowadzenie do istniejącej już modlitwy ministrantów po Mszy św. jeszcze kilku zdań modlitwy o powołania z ministranckiego grona...zamieszczam zatem gotowy obrazek do wydruku. Można umieścić w zakrystii obok tradycyjnej modlitwy...
ks. Grzegorz

 

Czytaj więcej...

Na temat „Dyrektorium homiletycznego”

Stolica Apostolska wzywa duchownych, by ich homilie były krótkie i dobrze przygotowane i żeby karmiły duchowe życie wiernych. Przypomina też, że homilia jest zarezerwowana wyłącznie dla biskupów, prezbiterów i diakonów. Wynika to z opublikowanego przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Dyrektorium homiletycznego”. Ta licząca ponad sto stron publikacja jest adresowana do 460 tys. biskupów, prezbiterów i diakonów całego świata. Proponuje im pewne reguły ogólne, a także szkice homilii na różne okresy roku liturgicznego.

Czytaj więcej...

Msza św. w małych grupach

 

 

W ostatnim czasie w dyskusjach liturgicznych pojawiła się problematyka Mszy w małych grupach…dlatego też Episkopat Polski wydał wskazania dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w takich właśnie wspólnotach. Zachęcam by sięgnąć do tego dokumentu.

  Pobierz dokument:

 


 

Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia

 

 Od  pewnego  czasu  w Kościele  pojawiło  się  nowe  zjawisko:  organizowania specjalnych zgromadzeń mających na celu modlitwy o uzdrowienie. Towarzyszą temu czasem także obrzędy takie jak nakładanie  rąk,  namaszczenia  olejem  itp.,  Ze  względu  na  to,  że  spotkania  te  związane  są  często  z celebracjami  liturgicznymi, podlegają  one  ogólnym  zasadom  sprawowania  liturgii  w Kościele.  Dlatego też  Kongregacja  Nauki  Wiary  14  września 2000r.  wydała  specjalną  Instrukcję,  która  ma  służyć   pomocą  tak  w ocenie wspomnianych zjawisk jak i w celu uporządkowania ewentualnych nadużyć. Jak widać zaangażowanie się tak poważnej instytucji Kościoła w tę kwestię prowadzi do wniosku, że spontaniczność w tej posłudze oraz pomieszanie porządku liturgicznego i pozaliturgicznego w praktyce spowodowały pewne nadużycia…Dlatego przy wyjaśnianiu tych zależności należy przede wszystkim odnosić się do tego dokumentu. 

 

  Pobierz dokument: