Msza Święta bez ludu

 

Zdarzy się czasem sprawować Eucharystię bez ludu. Mamy tu na uwadze Mszę świętą, podczas której nie ma nikogo oprócz celebransa. Wolno ją celebrować tylko z powodu słusznej przyczyny. Tę formę celebruje się z opuszczeniem następujących elementów:
a) pozdrowienia na początku Mszy świętej, przed Ewangelią, prefacją i na zakończenie celebracji,
b) sformułowania: Tobie bracie... i ciebie bracie w akcie pokutnym,
c) aklamację: Chwała Tobie Chryste, po Ewangelii
d) można pominąć modlitwę powszechną,
e) formułę: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę...,
f) Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Msza święta kończy się na modlitwie po Komunii, bez błogosławieństwa i bez aklamacji: Idźcie w pokoju Chrystusa. 

 


 

Copyright © Ceremoniarz Archidiecezjalny